Garantivillkor

Lagen stadgar en garantitid på 2 år. Vi ger 10 års garanti på Femett hygienskåp, Kungsör plåtskåp och Kungsör kompaktlaminat skåp. Vi ger 5 års garanti på Samtliga belysningar och Kungsör träskåp. Garantin gäller eventuella fabrikationsfel.

De första två åren: Gårö Badrum reparerar den defekta produkten alternativt ersätter den med samma eller likvärdig produkt. Gårö Badrum står för arbetskostnad och reservdelar. Reparationer som inte har godkänts av Gårö Badrum ersätts ej.

När den lagstadgade reklamationsrätten upphört: Gårö Badrum reparerar den defekta produkten eller ersätter den med samma eller likvärdig produkt. Gårö Badrum står för reservdelar. Arbetskostnad ersätts ej.

Garantin gäller inte

  • produkter som använts i annat sammanhang än de är avsedda för.
  • produkter som har förvarats eller monterats felaktigt, använts på ett olämpligt eller felaktigt sätt, ändrats eller rengjorts med felaktig rengöringsmetod eller felaktiga rengöringsprodukter.
  • om det saknas en tät duschvägg mellan badrumsskåp och dusch.
  • normalt slitage, repor, märken eller skador av slag, stötar eller av annan olyckshändelse.
  • glödlampor, spruckna speglar eller transportskador.
  • vid frysskador.
  • skador som uppkommit i samband med åsknedslag eller onormal variation i nätspänningen.

Garantin täcker ej följdskada genom fel i levererad produkt.