Stansavdelningen


Automatiserat och snabbt. Stansning är en av våra hörnstenar.

Vår kompetens inom stansning sträcker sig från små korta serier till stora serier vilka kräver flexibilitet och mångsidighet.

Allt det kan vi erbjuda dig. Vi arbetar alltid med att minimera materialspill och optimera ledtider för dig som kund.

Våra maskiner