Tidig delaktighet i plåtproduktionen är av stor vikt


För att kunna leverera en kvalitativ och kostnadseffektiv produkt, är tidig delaktighet en mycket viktig del i vårt helhetstänk.

Vi är idag fem tekniker som hjälper dig som kund, med att hitta de bästa, smartaste och kostnadseffektiva lösningarna, såväl på nya produkter som på befintliga.

Produktionsprocessen bestäms i detta stadie, där planering, materialval, verktygstillverkning, CAD illustrering och tidsaspekter ingår.

Kontakta oss för mer information