Vad är legotillverkning?

amada detail
2024-07-09

Vad är legotillverkning?

amada detail

Legotillverkning, även kallat kontraktstillverkning eller underleverantörstillverkning, innebär att Gårö Plåtprodukter producerar varor och komponenter till våra kunder och andra företag. Vi tillverkar produkterna enligt beställarens specifikationer och krav, samt kundanpassar vår tillverkning efter önskemål. Detta kan innefatta allt från produktion av enstaka delar till hela produkter.

Fördelar med legotillverkning

Det finns flera fördelar med legotillverkning, såsom

Eftersom vi på Gårö Plåtprodukter producerar varor och komponenter istället för företagen själva kan företagen göra kostnadsbesparingar genom att de inte behöver investera i egen produktionskapacitet och utrustning. Det innebär dessutom en specialiserad kunskap och teknik för att producera specifika produkter effektivt och med hög kvalitet; den expertisen har vi på Gårö.

Hur går legotillverkningsprocessen till?

En legotillverkningsprocess är en process i flera steg. Det innebär allt från den initiala kontakten mellan beställaren och oss på Gårö Plåtprodukter, en förfrågan om tillverkning av specifika produkter eller komponenter till leverans av de färdiga produkterna. Kunden delar

Vi på Gårö Plåtprodukter gör sedan en utvärdering av kundens förfrågan, analyserar tekniska krav och kontrollerar vår kapacitet att tillverka produkterna. Vi skickar sedan en offert till kunden som inkluderar:

Under legoprocesstilverkningen diskuterar båda parter kontraktförhandlingar och avtalsvillkor. En kvalitetskontroll utförs under hela produktionsprocessen för att säkerställa att produkterna uppfyller kundens specifika krav, önskemål och de överenskomna standarderna.

Genom de olika stegen i legotillverkningsprocessen säkerställs det att den är effektiv och att de slutgiltiga produkterna uppfyller kundens behov och kvalitetskrav.

Erfarenhet och expertis

Vi på Gårö Plåtprodukter har många års erfarenhet inom plåtbearbetning och legotillverkning, vilket gör att vi har djup kunskap och kompetens inom området. Vi arbetar med specialiserad teknisk expertis och har välutbildad personal inom de senaste teknologierna och produktionsmetoderna.