Ytbehandling

Ytbehandling av plåt & metall

Vi på Gårö Plåt ombesörjer alla typer av ytbehandling, mestadels pulverlackering. Vi på Gårö Plåt har under åren byggt upp täta samarbeten tillsammans med våra pulverlackerare i kommunen. Dessutom har vi byggt upp en extern monteringsavdelning hos en av våra leverantörer – allt för att vår process ska

  • optimera
  • effektivisera
  • kvalitetssäkra.

Många produkter lackeras i färgkulörer, en del kromas eller zinkas. Ytbehandlingen är den slutgiltiga kvalitetsstationen för att produkten ska klara de användningsområden den är ämnad för, men också för att få sin identitet.

Gårö Plåt erbjuder olika typer av ytbehandling. Exempelvis pulverlackering, varmgalvning, förzinkning.