Hållbara helhetslösningar i plåt

Skarmavbild 2023 11 08 kl. 13.44.01
2023-11-08

Hållbara helhetslösningar i plåt

Skarmavbild 2023 11 08 kl. 13.44.01

Installationen av solceller är bara en liten del. Hållbarhet hos Gårö Plåtprodukter handlar om att ta ansvar för både människa, miljö och ekonomi.

Hos Gårö ser man fram emot ljusets återkomst mer än vanligt. Solcellsan- läggningen på 393 kW som driftsattes i januari vilar under ett lätt snötäcke när GnosjoRegion.se kommer på besök.
– Men under sommarmånaderna kommer den här anläggningen att leve- rera 50 procent av vår energi och totalt sett gör vi en årlig besparing på 150 ton CO2, berättar vd Daniel Petersson.

Förnybar energi och energieffektiv teknik

Att främja förnybar energi och att inves- tera i energieffektiv teknik är något Gårö har lagt fokus på i många år.
– Vi är delägare i vindkraft, hydrauliska maskiner har bytts ut mot elektriska, vi har åtta borrhål för vår bergvärme och vi har satsat på energibesparande belys- ning. Det är mycket som är gjort under årens lopp, konstaterar Daniel.
Och kunderna bekräftar att det här är rätt väg att gå.
– Vi ser mer och mer av förfrågningar från kunder som handlat från Asien tidigare men som vill handla mer lokalt för att bli mer hållbara. Att jobba så lokalt som möjligt med leverantörsled för att minska våra transporter är också viktigt.

Social och ekonomisk hållbarhet

Hållbarhet handlar om både människa och miljö, förklarar Tomas Wennblom, marknadsansvarig.
– Gårö har ett högt fokus på arbets- miljö där vi både jobbar förebyggande med säkerhet, ergonomi och friskvård. Det ligger i vår vision, att vara en attraktiv arbetsplats som man kan känna stolthet över, säger Tomas.
Hållbarhetsvisionen är också tydligt utstakad vad gäller ekonomisk hållbarhet i ett familjeägt och lokalt förankrat företag.
– Att vi som legoleverantörer också kan erbjuda en egen produkt, i egen regi, är en del av långsiktigheten. Gårö Badrum tillverkar badrumsskåp för ett hållbart och ekonomiskt byggande, säger Fredrik Sylvan, säljare.

Se hela repotaget här